Harin Education

VN
HARIN EDUCATION AND TRAINING CONSULTING COMPANY LIMITED

Students pass the visa

VÕ PHƯƠNG THÙY

VÕ PHƯƠNG THÙY

ĐẠI HỌC KHOA HỌC KỸ THUẬT GYEONGGI

NGUYỄN HUỲNH HOA

NGUYỄN HUỲNH HOA

ĐẠI HỌC QUỐC GIA CHONNAM

LẠI HIỆP THÀNH

LẠI HIỆP THÀNH

Born in 1990

Le Hong Phong School

Address in District 5, HCMC

gain USA student visa

NGUYỄN ĐỨC MỸ

NGUYỄN ĐỨC MỸ

Was born 2000

Gia Dinh School

Address in Binh Thanh, Ho Chi Minh City

gain an Australian student visa

HUỲNH HỮU THÁI

HUỲNH HỮU THÁI

Born: 2005

Gia Dinh School

Address in Nguyen Thi Dinh, Ho Chi Minh City

gain USA student visa

CAO NGUYỄN KIỀU TRANG

CAO NGUYỄN KIỀU TRANG

Born: 2002

Marie Curie School

Address in District 3, HCMC

gain a student visa to Canada

SUNGKYUL University
Chosun University
Đại học Songgok
Chonnam National University
Changwon National University
Chungbuk National University
Seoul National University
Pusan . National University

Hotline

Img